/
: :
ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Hesabatlar

31 Dekabr 2022

Maliyyə hesabatlari və müstəqil auditor rəyi. 2022

7.08M
31 Dekabr 2021

Maliyyə hesabatlari və müstəqil auditor rəyi. 2021

1.97M
31 Dekabr 2020

Maliyyə hesabatlari və müstəqil auditor rəyi. 2020

2.68M
31 Dekabr 2019

Maliyyə hesabatlari və müstəqil auditor rəyi. 2019

1.21M